Podmínky užití

Preambule

Používáním této služby souhlasíte s následujícími podmínkami.
Framasoft si vyhrazuje právo tyto podmínky čas od času aktualizovat a upravit.

Krátká verze

(TL;DR jak říkáme 😉)
Pro snazší čtení, bez právního bla-bla, vám níže nabízíme verzi srozumitelnou normálnímu člověku.

Jsme fajn lidi:

 • Váš obsah patří vám (a my vám doporučujeme, abyste ho publikovali pod svobodnou licencí);
 • Framasoft nepoužije vaše osobní údaje, s výjimkou statistických účelů (anonymizovaných) nebo upozornění na významnou změnu služby;
 • Framasoft nebude předávat ani dále prodávat vaše osobní údaje (vaše soukromí je pro nás - opravdu - důležité) ;
 • Závazky Framasoft vycházejí z aktivistického přístupu inspirovaného lidovým vzdělávacím hnutím a najdete je v naší Chartě svobodných, etických, decentralizovaných a solidárních služeb.

Ale to neznamená, že byste si měli myslet, že jsme koťata:

 • Doložka *"Zákon je zákon a my nechceme skončit ve vězení "*: musíte respektovat zákon (ať už je dobře vymyšlený, nebo hloupý), jinak bude váš účet smazán;
 • Doložka *"Děkujeme, že se ke svým sousedům na platformě chováte slušně a ohleduplně "*: musíte respektovat ostatní uživatele tím, že se chováte slušně a zdvořile. V opačném případě může být váš obsah, dokonce i váš účet, bez vyjednávání smazán;
 • Doložka *"Pokud se to rozbije, nejsme povinni to opravit "*: Framasoft nabízí tuto službu zdarma. Pokud dojde ke ztrátě dat, ať už vaší nebo naší vinou, je nám líto, ale to se stává. Uděláme, co bude v našich silách, abychom je získali zpět, ale nepřiřazujeme žádný závazek výsledku. Jinými slovy, nesvěřujte citlivá nebo důležitá data službám Framasoft, protože v případě jejich ztráty neručíme za jejich obnovu;
 • Doložka *"Pokud nejste spokojeni, můžete jít jinam"*: pokud vám služba nevyhovuje, můžete si najít ekvivalent (nebo lepší) jinde, nebo si nainstalovat vlastní;
 • Doložka *"Nic není věčné"*: služby se mohou uzavřít (například z důvodu nedostatku finančních prostředků na jejich údržbu), mohou se stát obětí vniknutí (neexistuje "100% bezpečí"). Doporučujeme vám, abyste si uchovali kopii dat, která jsou pro vás důležitá, protože Framasoft nemůže nést odpovědnost za jejich věčné hostování.

Plná verze

Podmínky služby

 1. Službu používáte na vlastní nebezpečí. Služba je poskytována tak, jak je.
 2. Nesmíte upravovat jinou stránku tak, aby falešně označovala, že je spojena s touto službou Framasoft.
 3. Účty mohou vytvářet a používat pouze lidé. Účty vytvořené roboty nebo jinými automatizovanými metodami, mohou být bez předchozího upozornění odstraněny.
 4. Za bezpečnost svého účtu a hesla odpovídáte sami. Framasoft nemůže být a nebude zodpovědný za jakékoli ztráty nebo škody vyplývající z Vašeho nedodržení této bezpečnostní povinnosti.
 5. Jste zodpovědní za veškerý zveřejněný obsah a aktivity, které se odehrávají pod vaším účtem.
 6. Službu nesmíte používat k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu. Nesmíte porušovat zákony své země.
 7. Nesmíte prodávat, vyměňovat, přeprodávat nebo využívat k neoprávněným obchodním účelům na úkor používané služby.

Porušení kterékoli z těchto dohod bude mít za následek zrušení vašeho účtu. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že sdružení Framasoft nemůže být považováno za obsah zveřejněný na této službě.

 1. Berete na vědomí, že umístění služby a vašeho obsahu na internetu zahrnuje přenos (v prostém textu nebo šifrovaně, v závislosti na službě) prostřednictvím různých sítí.
 2. Nesmíte přenášet červy, viry ani jiný škodlivý kód.
 3. Framasoft nezaručuje, že
  • služba bude vyhovovat vašim konkrétním potřebám,
  • že služba bude nepřetržitá nebo bez chyb,
  • že chyby ve službě budou opraveny.
 4. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Framasoft nemůže nést odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé nebo náhodné škody, včetně škod za ztrátu zisku, zákazníků, přístupu, dat nebo jiných nehmotných ztrát (i když Framasoft je informována o možnosti vzniku takových škod) a které by vznikly v důsledku:
  1. používání nebo nemožnosti používat službu;
  2. neoprávněného nebo pozměněného přístupu k přenosu dat;
  3. prohlášení nebo jednání třetí strany o službě;
  4. zrušení vašeho účtu;
  5. jakýchkoli jiných otázek souvisejících se službou.
 5. Neúspěch společnosti Framasoft při výkonu nebo vymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení Všeobecných podmínek používání nepředstavuje vzdání se tohoto práva, nebo ustanovení.
 6. Podmínky používání představují úplnou dohodu mezi vámi a Framasoft a řídí se vaším používáním služby, přičemž nahrazují všechny předchozí smlouvy mezi vámi a Framasoft (včetně předchozích verzí těchto smluv Podmínek užití).
 7. Dotazy týkající se podmínek používání služby zasílejte prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře.

Úpravy služby

 1. Framasoft si vyhrazuje právo kdykoli upravit nebo přerušit, dočasně nebo trvale, a to s předchozím oznámením nebo bez něj.
 2. Framasoft nenese vůči vám ani vůči třetím stranám žádnou odpovědnost za jakékoli změny, pozastavení nebo přerušení služby.

Autorská práva k obsahu

 1. Nesmíte posílat, nahrávat, vést blog, distribuovat, šířit žádné nezákonné, hanlivé, obtěžující, urážlivý, podvodný, padělaný, obscénní nebo jinak závadný obsah.
 2. Na vaše data si nenárokujeme žádná práva: text, obrázky, zvuk, video ani na žádné jiné prvky, které stáhnete nebo přenesete ze svého účtu.
 3. Váš obsah nebudeme používat k jiným účelům než k poskytování služby pro vás.
 4. Nesmíte stahovat ani zpřístupňovat žádný obsah, který porušuje práva někoho jiného
 5. Vyhrazujeme si právo odstranit jakýkoli obsah, který považujeme za nezbytný. není relevantní pro používání služby, a to podle našeho vlastního uvážení.
 6. V případě potřeby můžeme odstranit nebo zabránit šíření jakéhokoli obsahu na služby, který není v souladu s těmito podmínkami.

Úpravy a sdílení dat

 • Soubory, které pomocí služby vytvoříte, lze - pokud si přejete - číst, kopírovat, používat a dále distribuovány lidmi, které znáte nebo ne.
 • Zveřejněním vašich údajů berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakákoli osoba, která je používá tato webová stránka je může konzultovat bez omezení.
 • Služba vám ale také může nabídnout možnost povolit omezený přístup a spolupráci na svých dokumentech s jedním nebo více dalšími uživateli.
 • Framasoft nemůže nést odpovědnost za jakýkoli problém, který z toho vyplývá sdílení nebo publikování dat mezi uživateli.

Závěrečná ustanovení

Framasoft má podle vlastního uvážení právo pozastavit nebo ukončit váš účet a odmítnout jakékoli současné nebo budoucí používání služby. Ukončení služby bude mít za následek deaktivaci přístupu k vašemu účtu a restituci veškerého obsahu.
Framasoft si vyhrazuje právo odmítnout službu komukoli z jakéhokoli důvodu a kdykoli.

Framasoft si také vyhrazuje právo ukončit váš účet, pokud se ke svému účtu nepřihlásíte po dobu delší než 6 měsíců.

Osobní informace

V souladu s článkem 34 zákona „Informatique et Libertés“ zaručuje Framasoft uživateli právo na námitku, přístup a opravu osobních údajů, které se ho týkají. Uživatel má možnost toto právo uplatnit pomocí dostupného kontaktního formuláře.

 • Chcete-li používat určité služby Framasoft, musíte si vytvořit účet. Framasoft požaduje některé osobní údaje: platnou e-mailovou adresu a heslo, které slouží k ochraně vašeho účtu před neoprávněným přístupem. "Příjmení" a pole „First Name“ mohou být vyžadována pro správnou funkci softwaru, ale není nutné, aby odhalily vaši pravou identitu.
 • Stejně jako ostatní online služby, Framasoft automaticky ukládá určité informace o vašem používání služby, jako je aktivita účtu (příklad: obsazený úložný prostor, počet záznamů, přijatá opatření), zobrazená data nebo na ně kliknuto (příklad: odkazy , prvky uživatelského rozhraní) a další informace k vaší identifikaci (příklad: typ prohlížeče, IP adresa, datum a čas přístupu, referenční URL).
 • Tyto informace používáme interně k vylepšení uživatelského rozhraní služeb Framasoft a udržování konzistentní a spolehlivé uživatelské zkušenosti.
 • Tyto údaje se neprodávají ani nepředávají třetím osobám.

Podmínky používání online služeb sdružení Framasoft,
verze 1.0.3 z 11 dubna, 2016.