Notes legals

Editor

Framasoft

Associació llei 1901 declarada en la sub-prefectura de Arles el 2 de Desembre de 2003 amb el número 0132007842

Nº Siret: @legals.siretNb

Seusocial: legals.adress

Per contactar-nos: https://contact.framasoft.org

Copresidència, direcció de la publicació

legals.coprezNaME

Companyia de Hosting


Ordinadors i llibertats

Informació personal recopilada

A França, les dades personals estan protegits per la Llei Nº78-17 de 6 de Gener 1978, Llei Nº 2004-801 de 6 de agosto de 2004, artículo L. 226-13 del Codi Penal i Directiva europea de 24 d’octubre de 1995.

En qualsevol cas, Framasoft recopila informació personal sobre l’usuari (nom, direcció de correu electrònic, número de telèfon) que necessiten els serveis oferits pels llocs web de la red Framasoft, en particular per l’inscripció en espais de discusió a través de formularis en línia o per el processat d’estadístiques en fòrums de discussió. L’usuari proporciona aquesta informació amb el ple coneixement dels fets, en particular quan ell / ella els introdueix per sí mateix. S’especifica en aquest moment a l’usuari de la xarxa Framasoft si l’informació a proporcionar és obligatòria o no.

Anàlisi estadística i de confidencialitat

Per adaptar el lloc a les sol·licituds dels nostres visitants, analitzen el tràfic dels nostres llocs com Matomo. Matomo genera una cookie amb un identificador únic, el període d’emmagatzenament de la qual està limitat a 13 mesos. Les dades recopilades (direcció IP, User-Agent…) són anonimitzades i guardades per un període de 6 mesos. Elles no són transferides a tercers o emprats per qualsevol altre propòsit.

Recitificació de l’informació personal recopilada

De conformitat amb el disposat a l’article 34 de la Llei nº 48-87 de gener 6,1978, l’usuari té dret a modificar les dades personals sobre ell recopilades. Per fer això, l’usuari enviarà a Framasoft:

  • un correu electrònic emprant el formulari de contacte
  • una carta a la direcció de la seu de la associació (indicada dalt) indicant el seu nom o nom comercial, la seua adressa física i / o electrònica i, quan corresponga, la referència que té com usuari a lloc Framasoft

La modificació es realitzarà dins d’un període de temps raonable a partir de la data de recepció de la sol·licitud.


Limitació de responsabilitat

Aquest lloc conté informació posada a disposició per comunitats o empreses externes o enllaços d’hipertext a altres llocs que no foren desenvolupats per Framasoft. EL contingut disponible en aquest lloc es proporciona només amb finalitats informatives. L’existència d’un enllaç a aquest o a altre lloc no constitueix una validació d’aquest lloc, o del seu contingut. Depèn de l’usuari d’Internet emprar aquesta informació amb discerniment i esperit crític. La responsabilitat de Framasoft no pot ser compresa per les informacions, opinions i recomanacions fetes per tercers.

Framasoft no es fa responsable per danys directes o inderectes causats al material de l’usuari per accedir al lloc, resultants de l’ús d’equips que no compleixen les especificacions tècniques requerides, o per l’aparició d’un bug, o per incompatibilitat.

Framasoft no es fa responsable dels danys indirectes (tal com la pèrdua de mercat o oportunitat) com resultat de l’ús del lloc.

Espais interactius (possibilitat de fer preguntes a l’àrea de contacte) estan disponibles als usuaris del lloc Framasoft. Framasoft es reserva el dret d’eliminar, sense aviís previ formal, qualsevol contingut dipositat en aquest espai que contravinga la legislació aplicable a França, en particular disposicions de protecció de dades. SI és necessari, Framasoft també es reserva la possibilitat de fer valdre la responsabilitat civil i / o penal de l’usuari, en particular en el cas d’un acte o missatge racista, insultat, difamatori o pornogràfic, siga el que siga el mitjà emprat (text, fotografia…).

Limitacions contractuals sobre dades tècniques

Framasoft no es fa responsable dels danys materials vinculats a l’ús del lloc. A més a més, l’usuari del lloc es compromet a accedir al lloc emprat material recent, carent de virus i amb un navegador debudament actualitzat.

Propietat intel·lectual

Els continguts es publiquen sota la reponsabilitat dels usuaris.


Informació legal de l’associació Framasoft,
Octubre 6, 2014.